Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B4.3.1 Risicobewustzijn en zelfredzaamheid vergroten

B4.3.1 Risicobewustzijn en zelfredzaamheid vergroten
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

De VRU voert continue voorlichting uit om de zelfredzaamheid en risicobewustzijn onder inwoners te vergroten. Zo zijn er o.a. in 2018 diverse voorlichtingen gegeven op locaties waar kwetsbare inwoners wonen (o.a. woonzorg centra).

In 2018 zijn er diverse activiteiten georganiseerd om senioren bewust te maken van brandveiligheid (zoals een informatiemarkt en tafelgesprekken op een speciale locatie met thuiswonende senioren. Het programma kan variëren van enkele huisbezoeken tot het oefenen van een scenario op papier. Zo kunnen senioren worden gewezen op risico’s en krijgen ze tips en antwoorden op hun vragen.

Door de vergrijzing en de veranderingen in de zorg blijven steeds meer mensen langer zelfstandig wonen. Deze groep blijkt relatief vaak slachtoffer van branden thuis.

De gemeente heeft daarnaast in samenwerking met de EHBO-vereniging Leusden en de stichting Hart voor Leusden gezorgd dat in 10 van de 23 wijken in Leusden een dekking is voor wat betreft de inzet van een AED door vrijwilligers. In 2019 wordt dit uitgebreid naar alle wijken.