Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

B4.3.2 Trainen en oefenen gemeentelijke crisisorganisatie

B4.3.2 Trainen en oefenen gemeentelijke crisisorganisatie
Portefeuillehouder
Gerolf Bouwmeester

De gemeente heeft de afgelopen maanden geïnvesteerd in de ambtelijke crisisorganisatie.

De (loco) burgemeester(s) hebben een actuele OOV-training ontvangen. Hierbij sluiten ook de strategisch adviseur bevolkingszorg en de gemeentesecretaris aan. Drie van de zes hoofden van de afdeling ondersteuning in geval van ramp of crisis, hebben ook dit jaar weer de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan het OTO (opleiden, trainen, oefenen) programma van de VRU.