Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

L1.1.1 Uitvoeren Energieakkoord Leusden 2.0

L1.1.1 Uitvoeren Energieakkoord Leusden 2.0
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Bij het vaststellen van het College-uitvoeringsprogramma in september zijn de middelen beschikbaar gekomen voor uitvoering van het Energieakkoord 2.0. Met realisatie van een ondersteuningsstructuur zoals beschreven in het Energieakkoord is een begin gemaakt.