Terug

L1.1.3 Actualiseren van de dynamische Duurzaamheidsagenda 2016-2030

L1.1.3 Actualiseren van de dynamische Duurzaamheidsagenda 2016-2030
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Eind 2018 is gestart met de evaluatie van de Duurzaamheidsagenda. Bij deze evaluatie worden partijen uit de samenleving betrokken via een interviewronde en bijeenkomst. Op basis daarvan kan een besluit worden voorbereid over herijking van de Duurzaamheidsagenda.Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud