Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

L1.5.1 Ondersteunen duurzame initiatieven

L1.5.1 Ondersteunen duurzame initiatieven
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

In 2018 zijn 13 subsidie aanvragen gehonoreerd in het kader van de Regeling duurzame initiatieven. Via de Leusder Krant en social media zijn inwoners en organisaties geattendeerd op het bestaan van de Regeling. Stichting De Groene Belevenis heeft de Regeling voor de gemeente uitgevoerd. In het kader van Duurzaam Doen 2018 heeft de Stichting diverse initiatieven / initiatiefnemers aan elkaar verbonden.