Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

L2.3.1 Aanleg waterberging Hamershof

L2.3.1 Aanleg waterberging Hamershof
Portefeuillehouder
Wim Vos

Dit punt is komen te vervallen.
De grondwaterstand in Leusden is dusdanig hoog dat bomen en groen voldoende water beschikbaar hebben om te kunnen groeien. De realisatie van een waterberging is niet meer aan de orde.