Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

L2.4.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende percelen)

L2.4.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende percelen)
Portefeuillehouder
Wim Vos

In maart 2019 gaan we starten met de uitvoering van de rioolwerkzaamheden aan de Hessenweg tot een gescheiden stelsel. De voorbereidingen zijn in 2018 uitgevoerd.
Ook de particuliere perceeleigenaren langs de Hessenweg worden betrokken bij de werkzaamheden door hen met een waterschapsubsidie te verleiden om zelf verbetermaatregelen te treffen of door hen daarbij te ontzorgen. Uitwerking gaat samen op met de werkzaamheden aan de Hessenweg.