Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

L4.1.1 Uitvoeren van rendabele duurzaamheidsmaatregelen

L4.1.1 Uitvoeren van rendabele duurzaamheidsmaatregelen
Portefeuillehouder
Wim Vos

In 2018 is een start gemaakt met de nulmeting en mogelijke duurzaamheidsmaatregelen van een 3-tal panden; in 2019 volgen de overige geselecteerde panden. Na keuze, prioritering en vaststelling van de financiering van deze maatregelen worden deze opgenomen in de nieuwe onderhoudscontracten in 2019.
Het Huis van Leusden en Sportcentrum Buiningpark zijn nagenoeg energieneutraal in gebruik genomen.