Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

L4.3.1 Invoeren van prestatiecontracten voor de kwaliteit van de gemeentelijke panden

L4.3.1 Invoeren van prestatiecontracten voor de kwaliteit van de gemeentelijke panden
Portefeuillehouder
Wim Vos

De voorbereiding voor het aanbestedingstraject voor nieuwe meerjarige onderhoudscontracten is in gang gezet. In 2019 worden deze contracten afgesloten.