Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

L4.4.1 Realiseren ontwerp en uitwerking IKC / MKC Berkelwijk

L4.4.1 Realiseren ontwerp en uitwerking IKC / MKC Berkelwijk
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Samen met de Voila, Humanitas,Twijnstra Gudde en Hoogevest Architecten is een Voorlopig Ontwerp gemaakt.
We hebben samen met omwonenden en een klankbordgroep toegewerkt naar een locatiekeuze en een aangepast bestemmingsplan.
De financiële kaders voor de nieuwbouw zijn vastgesteld. Binnen deze kaders heeft Voila een geslaagde aanbesteding gedaan voor een consortium, die het ontwerp verder gaat uitwerken en realiseren.