Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

L4.4.2 Opstellen ambitie- en businessplan initiatieffase IKC Groenhouten

L4.4.2 Opstellen ambitie- en businessplan initiatieffase IKC Groenhouten
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Met Voila, Humanitas en Scholen in de Kunst is gewerkt aan een ambitieplan voor een IKC Groenhouten met een cultureel accent en medegebruik van de verschillende ruimtes binnen het IKC.
Er is een stedenbouwkundige visie in de maak, waarbij naast het IKC ook gekeken wordt naar mogelijke ruimte voor woningbouw met behoud van een gelijke hoeveelheid groen als op dit moment.
Sloop van de sportzaal De Meent zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden.
Komend jaar wordt een programma van eisen opgesteld en een voorlopig ontwerp gemaakt. Hiermee ligt het voorbereidingstraject op schema om te komen tot een oplevering in 2022.