Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R1.1.1 We geven uitvoering aan het aan de Omgevingsvisie stedelijk gebied Leusden gekoppelde uitvoeringsprogramma

R1.1.1 We geven uitvoering aan het aan de Omgevingsvisie stedelijk gebied Leusden gekoppelde uitvoeringsprogramma
Portefeuillehouder
Wim Vos

De acties en activiteiten uit de Omgevingsvisies worden in een uitvoeringsprogramma opgenomen. Uitvoering van een deel van deze acties vindt plaats in het kader van het CUP. Hierover wordt bij de betreffende inhoudelijke onderwerpen verantwoording afgelegd.