Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R1.1.2 We bereiden ons voor op de invoeringsdatum van de Omgevingswet

R1.1.2 We bereiden ons voor op de invoeringsdatum van de Omgevingswet
Portefeuillehouder
Wim Vos

Verschillende deelprojecten zijn opgestart, waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving onder de Omgevingswet; het omgevingsplan (opvolger bestemmingsplannen) en het omgevingswet-proof maken van de omgevingsvisie, bewustwording veranderopgave en voorbereiding komst digitaal stelsel omgevingswet.