Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R1.2.1 We monitoren de vraag naar sociale huurwoningen (zie ook activiteit 2 bij doelstelling 3)

R1.2.1 We monitoren de vraag naar sociale huurwoningen (zie ook activiteit 2 bij doelstelling 3)
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Met WSL en de HLVE bespreken we de rapportages van Woningnet en de op basis daarvan te trekken conclusies.