Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R1.2.2 We maken met Woningstichting Leusden afspraken over locaties voor de bouw van sociale huurwoningen

R1.2.2 We maken met Woningstichting Leusden afspraken over locaties voor de bouw van sociale huurwoningen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

In de prestatieafspraken over 2019 is aangegeven dat WSL op nader te duiden locaties van vrijkomende scholen sociale huurwoningen mag realiseren.