Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R1.2.3 We onderzoeken mogelijkheden om meer betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen

R1.2.3 We onderzoeken mogelijkheden om meer betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Omdat er voldoende sociale huurwoningen zijn en WSL inhoud geeft aan de afspraak tot 2020 versneld huurwoningen te realiseren is hieraan geen inhoud gegeven.