Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R1.3.2 We bieden een platform voor een periodieke expertmeeting over de lokale woningmarkt

R1.3.2 We bieden een platform voor een periodieke expertmeeting over de lokale woningmarkt
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Hieraan is in 2018 geen inhoud gegeven. Dit doen we nog in de eerste helft van 2019.