Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R1.4.2 Herstructureren van de verkeersontsluiting aan de oostzijde van de Hamershof

R1.4.2 Herstructureren van de verkeersontsluiting aan de oostzijde van de Hamershof
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Is feitelijk gerealiseerd. De 2 tijdelijke doorsteken krijgen een definitief karakter