Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R1.4.3 Invoeren van een blauwe zone op een aantal plekken in de Hamershof

R1.4.3 Invoeren van een blauwe zone op een aantal plekken in de Hamershof
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Deze maatregel treedt op 1 maart 2019 in werking.