Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R2.1.3 Aanpassing kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef

R2.1.3 Aanpassing kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef
Portefeuillehouder
Wim Vos

Project is uitgesteld tot 2020. Wordt kort voor de oplevering van nieuwbouw AFAS opgepakt (om schade aan rotonde zoveel mogelijk te voorkomen).