Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R2.1.4 Effectieve inzet smileys

R2.1.4 Effectieve inzet smileys
Portefeuillehouder
Wim Vos

Wat de subjectieve veiligheid betreft, horen we veel positieve geluiden. De smileys kunnen op brede waardering rekenen. Diverse personen en instanties hebben gevraagd om deze smileys in hun woonomgeving op te hangen. Deze verzoeken konden worden gehonoreerd.
De smileys worden zo het hele jaar door op verschillende locaties ingezet. Roulatie draagt bij aan verhoging attentiewaarde verkeersdeelnemers.