Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R3.1.3 Conform het resultaat van de evaluatie “activatieproject De Horst” eind 2017, ondersteunen we de gebiedsaanpak voor dit terrein in 2018

R3.1.3 Conform het resultaat van de evaluatie “activatieproject De Horst” eind 2017, ondersteunen we de gebiedsaanpak voor dit terrein in 2018
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

We hebben de totstandkoming van de Bedrijvenvereniging Leusden Noord verder gestimuleerd. Inmiddels is de vereniging opgericht en bestaat er een netwerk van ondernemers die de schouders onder een gezamenlijke agenda zet (speerpunt hiervan is duurzame mobiliteit). De vereniging is nu zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van haar agenda, de gemeente blijft betrokken bij specifieke projecten.