Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R3.3.2 Actualiseren reclamebeleid

R3.3.2 Actualiseren reclamebeleid
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Het reclamebeleid is geactualiseerd en wordt medio 2019 ter besluitvorming voorgelegd (in verband met de samenhang met de nieuwe APV).