Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R3.4.1 Implementatie van het exploitatieplan voor de warenmarkt in “De Biezenkamp”

R3.4.1 Implementatie van het exploitatieplan voor de warenmarkt in “De Biezenkamp”
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De warenmarkt Leusden is verzelfstandigd. Met de Stichting Weekmarkt Leusden is een bruikleenovereenkomst afgesloten. De stichting stuurt zelf op de variatie en kwaliteit van de markt en organiseert promotie-activiteiten.