Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R3.4.3 We versterken De Biezenkamp als levendig en herkenbaar winkel en horecagebied

R3.4.3 We versterken De Biezenkamp als levendig en herkenbaar winkel en horecagebied
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

We faciliteren evenementen (o.a. dorpsfeest, Koningsdag) actief, de markt is verzelfstandigd, we staan open voor functiemenging, onderhouden actief contact met de vastgoedeigenaars, mogelijke huurders en de gevestigde ondernemers.