Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R3.4.4 We verkennen de mogelijkheden om tot concentratie van winkels in winkelgebieden te komen

R3.4.4 We verkennen de mogelijkheden om tot concentratie van winkels in winkelgebieden te komen
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

In gesprekken met vastgoedeigenaren zetten wij er actief op in om te komen tot herontwikkeling van locaties, zodat winkels verplaatst (kunnen) worden en er m² detailhandel buiten de centra verdwijnen. Met de provincie Utrecht verkennen we de mogelijke inzetbaarheid van een “verplaatsingscoach”.