Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R4.1.1 We ondersteunen Leader Gelderse Vallei (zie ook doelstellingen Realiseren duurzaam economisch perspectief en Benutten recreatieve mogelijkheden buitengebied)

R4.1.1 We ondersteunen Leader Gelderse Vallei (zie ook doelstellingen Realiseren duurzaam economisch perspectief en Benutten recreatieve mogelijkheden buitengebied)
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De gemeente adviseerde Leader Gelderse Vallei om meer projecten via Leader mogelijk te maken. De gemeente is bereid het initiatief van Door Achterveld Voor Achterveld voor een buurthuiskamer te ondersteunen, dit in de vorm van co-financiering.