Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R4.2.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom

R4.2.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De gemeente is bereid planologische medewerking te verlenen aan Stichting De Boom voor het saneren van de varkenshouderij (intensief) en het tegelijk versterken van de melkrundveehouderij (grondgebonden). Dit op basis van het convenant De Boom.