Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R4.4.1 We onderzoeken de gezamenlijke ambities en financieringsmogelijkheden voor het Langesteeggebied

R4.4.1 We onderzoeken de gezamenlijke ambities en financieringsmogelijkheden voor het Langesteeggebied
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het college is in principe bereid planologische medewerking te verlenen voor een groenblauwe versterking van het Langesteeggebied, dit in combinatie met maximaal 28 woningen en een park aan de zuidkant van Tabaksteeg. Dit op basis van een plan van Stichting De Boom en Heijmans/Osinga. Stichting De Boom gaat een groen inrichtingsplan voor het Langesteeggebied maken. De gemeente voert samen met betrokken partijen een verkenning uit naar een mogelijk andere opzet voor de 28 woningen met park aan de zuidkant van Tabaksteeg.