Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R4.4.3 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom

R4.4.3 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De gemeente is bereid planologische medewerking te verlenen aan Stichting De Boom voor de realisatie van 55 ha nieuwe natuur binnen haar landgoed. Dit op basis van het convenant De Boom. De eerste 20 ha is in voorbereiding.