Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R5.1.3 Beschermen van cultuurhistorische waarden, niet zijnde gemeentelijke monumenten en landschapsstructuren, in een bestemmingsplan

R5.1.3 Beschermen van cultuurhistorische waarden, niet zijnde gemeentelijke monumenten en landschapsstructuren, in een bestemmingsplan
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het paraplu-bestemmingsplan Cultureel Erfgoed bevindt zich in de eindfase. Na de uitvoering van een motie van de raad, zal het plan in het vierde kwartaal van 2019 opnieuw ter inzage worden gelegd waarna de raad hierover een besluit zal nemen.