Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R5.1.4 Implementeren van de cultuurhistorische waardenkaart bij ruimtelijke ontwikkelingen

R5.1.4 Implementeren van de cultuurhistorische waardenkaart bij ruimtelijke ontwikkelingen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De cultuurhistorische waardenkaart is voor ruimtelijke ontwikkelingen intern beschikbaar en wordt bij plannen geraadpleegd door RO, vergunningen en WABO.