Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

R5.2.1 Organiseren van een gemeentelijke Open Monumentendag in combinatie met het uitreiken van de Erfgoedprijs

R5.2.1 Organiseren van een gemeentelijke Open Monumentendag in combinatie met het uitreiken van de Erfgoedprijs
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het organiseren van de Open Monumentendag is ook in 2018 weer een succes gebleken. Samen met de Historische Kring Leusden en Scholen in de Kunst was een programma samengesteld waarin samengewerkt werd met eigenaren van monumenten/panden.
De Erfgoedprijs is in 2018 niet uitgereikt.