Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S1.2.1 Toerusten van inwoners door middel van kennis en financiële ondersteuning

S1.2.1 Toerusten van inwoners door middel van kennis en financiële ondersteuning
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Het aanbieden van kennis wordt gedaan door Lariks (en vrijwilligers), dit heeft in 2018 een verdere impuls gekregen met bijeenkomsten (vanuit Lariks door seniorenvoorlichtingsavonden met steeds wisselende thema’s) en andere voorlichting/informatievoorziening.
Er zijn op dit moment slechts beperkte financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitrol van domotica-voorzieningen bij inwoners vanwege het gemeentelijk ambitieniveau en beperkte financiële ruimte in het sociaal domein. We hebben mogelijkheden via landelijke subsidie en stimuleringsregelingen onderzocht, maar deze bleken in 2018 voor ons niet inzetbaar/haalbaar.