Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S1.3.2 Uitwerken van lokale aanpak voor voortijdig schoolverlaters

S1.3.2 Uitwerken van lokale aanpak voor voortijdig schoolverlaters
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Er is uitvoering gegeven aan het Regionaal plan Voortijdig Schoolverlaters Programma 2017-2020 ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. De lokale aanpak voor voortijdig schoolverlaters is nog niet tot stand gekomen.