Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S1.4.1 Maken van resultaat- en kwaliteitsafspraken rondom voor- en vroegschoolse opvang

S1.4.1 Maken van resultaat- en kwaliteitsafspraken rondom voor- en vroegschoolse opvang
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Onderdeel van het beleid Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 2018 – 2019 zijn de samenwerkingsafspraken. Deze zijn met de Kinderopvangorganisaties, GGD-JGZ en het basisonderwijs geëvalueerd en aangescherpt.
Alle pedagogisch medewerkers van gesubsidieerde VVE-locaties zijn inmiddels geschoold en voldoen aan de wettelijk gestelde taaleis 3F.