Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S1.5.1 Ontwikkelen van Taalexpertisecentrum

S1.5.1 Ontwikkelen van Taalexpertisecentrum
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Het college heeft in 2018 de ontwikkeling van de Taalschool Voilà voor kinderen van statushouders ondersteund richting een Taal-expertisecentrum, dat zich inzet voor een bredere groep kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal(ontwikkeling). Hiermee wordt de doorgaande lijn van kwetsbare kinderen versterkt.