Meer
Publicatiedatum: 01-07-2019

Inhoud

Terug

S1.6.3 Vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een functiebeperking in de "inclusieve samenleving" (Agenda 22)

S1.6.3 Vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een functiebeperking in de "inclusieve samenleving" (Agenda 22)
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

In 2018 hebben we breed ingezet op algemene dagelijkse levensverrichtingen en toegankelijkheid (van eigen huis/openbare ruimte/ bij organisaties en van systemen) maar ook op sport, ontspanning en cultuur:
Met Leusden Fit is een activiteitenplan opgezet (een inclusieve samenleving is daar onderdeel van). Er is ingezet op Leuker Leusden, mantelzorgkrant, maatjesproject, Coalitie Erbij, activiteiten rondom eenzaamheid, samenwerking met sportbedrijf en informatieverspreiding 'Wat is er te doen?', maandelijkse pagina (Van Onderop) Leusderkrant ism vrijwilligersorganisaties en Lariks tbv kwetsbare inwoners - meedoen in samenleving. Onze eigen gemeentelijke toegankelijkheid is aangevuld met Teletolk (bellen voor dove mensen via KPN).
Er is aansluiting gezocht bij het regionale overleg Toegankelijkheid.