Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S2.2.1 Realiseren van een (informeel) vangnet voor mensen met een beperkte mobiliteit

S2.2.1 Realiseren van een (informeel) vangnet voor mensen met een beperkte mobiliteit
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Concreet zijn DAVA automaatje en vrijwillig vervoer via LL2 gerealiseerd en is er ingezet op communicatie om inwoners van de vervoersmogelijkheden op de hoogte te brengen. Vanuit het beleidsplan/regionaal en lokaal beleid hebben we het maatschappelijk/doelgroepenvervoer nieuwe impulsen gegeven.