Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S2.3.1 Onderzoeken van mogelijkheden voor steungezinnen/netwerken van ouders voor gezinnen die dat nodig hebben

S2.3.1 Onderzoeken van mogelijkheden voor steungezinnen/netwerken van ouders voor gezinnen die dat nodig hebben
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Jeugdzorgaanbieder Youke voert in Leusden ondersteunende taken uit in het kader van de pilot Gezinsparaplu.
De aangewezen gezinshuisouder zal samen met Youke en de ingestelde stuurgroep onder andere de volgende vragen beantwoorden:
- Op welke plek is een gezinshuisparaplu het meest effectief?
- Is de veronderstelling juist dat de werkwijze van de “gezinsparaplu” breakdowns kan voorkomen?
- Hoe kunnen we de kracht van de samenleving (kerken, maatjesprojecten, buurt -sportcoaches) benutten?