Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S2.4.1 Inzetten op verschijving van het aanbod hulp in het huishouden van formele organisaties naar samenwerkingsvormen

S2.4.1 Inzetten op verschijving van het aanbod hulp in het huishouden van formele organisaties naar samenwerkingsvormen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Er is een overlegtafel met formele zorgpartijen maatschappelijke organisaties, Lariks en cliënten waar ingezet is op innovatie. Het overleg is enkele malen bijeengekomen, maar concrete pilots of een nieuwe structuur/organisatie heeft dat nog niet opgeleverd. Wel is (door goede tariefafspraken) geborgd dat partijen hier echt op in kunnen gaan zetten in 2019.