Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S2.5.1 Organiseren van een sociaal netwerk rondom nieuwkomers en bieden van passende begeleiding richting zelfredzaamheid en (arbeids)participatie

S2.5.1 Organiseren van een sociaal netwerk rondom nieuwkomers en bieden van passende begeleiding richting zelfredzaamheid en (arbeids)participatie
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen St. Nieuwkomers- en Vluchtelingenwerk Amersfoort (NVA) en Gastvrij Leusden, op basis waarvan nieuwkomers gekoppeld zouden worden aan een inwoner van Leusden. De inwoner zou als ‘maatje’ dienen, om de nieuwkomer te helpen sneller bekend te raken met het dagelijks leven in Leusden en Nederland, en nieuwe contacten op te doen. Deze werkwijze is onvoldoende van de grond gekomen en daarom niet voortgezet. Begin 2019 wordt naar een alternatief gezocht om de ‘sociale integratie’ die nodig is, te stimuleren.