Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S3.1.1 Zorgdragen voor een hoge mate van bewustwording over en faciliteren van probleemherkenning onder inwoners

S3.1.1 Zorgdragen voor een hoge mate van bewustwording over en faciliteren van probleemherkenning onder inwoners
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Het Team Samenleving van Lariks levert samen met vrijwilligers, inwoners, zorgprofessionals en het bedrijfsleven een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Men coördineert, initieert en faciliteert diverse projecten gericht op preventie, sociale cohesie en maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners.
Voorbeelden uit 2018 zijn:
• Training signalering dementie
• Eenzaamheid – werkgroep Coalitie Erbij
• Signalering SMS (sociaal maatschappelijk steunpunt)