Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S3.1.2 Vergroten van het gebruik van de verwijsindex en meldcode door professionals

S3.1.2 Vergroten van het gebruik van de verwijsindex en meldcode door professionals
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

De meldcode en verwijsindex zijn opgenomen in de randvoorwaarden van de subsidiebeschikkingen aan maatschappelijke organisaties
Meldcode is onder de aandacht gebracht van partners in het Lokaal educatieve overleg (LEA) en bij het bestuurlijk Op Overeenstemming Gericht Onderwijs (OOGO).
Lariks heeft trainingen verzorgd voor de functie van aandachtsfunctionaris bij diverse maatschappelijke organisaties.