Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S3.3.1 Uitvoeren van een integraal plan van aanpak van alcohol- en drugsproblematiek

S3.3.1 Uitvoeren van een integraal plan van aanpak van alcohol- en drugsproblematiek
Portefeuillehouder
Erik van Beurden
Patrick Kiel

De lokale plannen gericht op preventie/vroegsignalering van alcohol en drugs onder jongeren worden onder de paraplu van LeusdenFit uitgevoerd. Het gaat dan om mentale weerbaarheid, voorlichtingsbijeenkomst voor ouders van pubers en assertiviteitstraining voor volwassenen.