Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S3.3.3 Realiseren van een goed kwalitatief en kwantitatief basisniveau van sportvoorzieningen

S3.3.3 Realiseren van een goed kwalitatief en kwantitatief basisniveau van sportvoorzieningen
Portefeuillehouder
Wim Vos

Om te voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte van sporters en sportverenigingen zijn er in 2018 een sport- en een turnhal gerealiseerd en is er een hockeyveld gerenoveerd. Tevens zijn er rondom de hockeyvelden maatregelen genomen om de ervaren geluidshinder te beperken.