Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S3.4.1 Uitvoeren van een behoefteonderzoek onder de ontvangers van mantelzorgcomplimenten

S3.4.1 Uitvoeren van een behoefteonderzoek onder de ontvangers van mantelzorgcomplimenten
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

In januari 2018 heeft Lariks in opdracht van het college een enquête gehouden onder de 525 inwoners in Leusden die het mantelzorg-compliment ontvangen. In deze enquête was ook een vraag over de behoefte aan respijtzorg in een respijthuis opgenomen.