Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S3.4.2 Bevorderen van deskundigheid bij professionals, mantelzorgers en zorgvrijwilligers en organiseren van voldoende "respijtzorg"

S3.4.2 Bevorderen van deskundigheid bij professionals, mantelzorgers en zorgvrijwilligers en organiseren van voldoende "respijtzorg"
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

Lariks heeft deskundigheid bevordering geboden conform afspraak en ook ‘het lotgenotencontact bevorderd onder mantelzorgers.
In 2018 is door de Rotaryclub Leusden onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een Respijthuis in Leusden. Er is een werkbezoek gebracht aan een respijthuis en een businesscase uitgewerkt. Dit is besproken met stakeholders en wordt verder uitgewerkt in kleine werkgroepen onder leiding van de Rotary.