Meer
Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud

Terug

S4.1.1 Realiseren van een sluitende en lokale samenwerking tussen de Sociale Dienst Amersfoort en Larikslaan 2

S4.1.1 Realiseren van een sluitende en lokale samenwerking tussen de Sociale Dienst Amersfoort en Larikslaan 2
Portefeuillehouder
Patrick Kiel

In 2018 is gestart met reguliere overleggen tussen het basisteam van Lariks en klantbeheer van de Sociale Dienst, om kennis over elkaars werkwijze te versterken en lijntjes korter te maken. De inzet van de minimacoach als ‘linking pin’ is voortgezet, maar zal geëvalueerd worden. Met de gemeente Amersfoort / Sociale Dienst is gesproken over het bieden van ‘lokaal maatwerk’ voor Leusden. Die gesprekken worden in 2019 afgerond.