Terug

S4.1.2 Voorkomen van huisuitzettingen

S4.1.2 Voorkomen van huisuitzettingen
Portefeuillehouder
Erik van Beurden

De samenwerking tussen Woningstichting Leusden (WSL), Stadsring51 en Lariks, waarbij contact met de inwoner wordt gelegd bij huurachterstand, is voortgezet. Als een complexe situatie ontstaat, vindt overleg tussen partijen plaats om te komen tot een passende oplossing. Het aantal huisuitzettingen is in 2018 beperkt gebleven tot 1.Publicatiedatum: 19-05-2020

Inhoud